Hoe verloopt een verkeersmeting met de TrafficTube

Een beknopt overzicht van alle stappen die doorlopen worden voor het doen van een verkeersmeting met de TrafficTube. Van eerste voorbereiding tot rapportage.

Wat is het effect op het asfalt

De TrafficTube wordt in het wegdek gemonteerd. In de praktijk is aangetoond dat dit niet leidt tot schade, ook niet na jaren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Overzicht van de meest gestelde vragen..

Nieuwsbrief

De TrafficTube is een nieuwe technologie die nu al beter presteert dan de telslang en radar. In de nabije toekomst gaan meer toepassingen ontwikkeld worden die voor u interessant kunnen zijn. Blijf op de hoogte door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.